Thema's

Wat moet er gebeuren op weg naar 2028?

En hoe pakken we dat aan?

Het antwoord op die vragen moet van velen komen: de gemeente kan dat op eigen kracht maar voor een deel invullen. Maar we hebben er wel ideeën over die we graag met u bespreken. Om onze ambities voor Leeuwarden in 2028 waar te kunnen maken, moeten we de komende jaren met elkaar keuzes maken. Wat we erg belangrijk vinden is dat we daarbij steeds zoeken naar een goede balans tussen onze leefomgeving, onze economie en de manier waarop we samenleven. 

3 MB pdf-grafie.jpeg

De leefomgeving

De voornaamste opgaven liggen op het duurzaam gebruik van ons landelijk gebied. Nieuwe ontwikkelingen moeten met behoud van ruimtelijke waarden worden ingepast in stad en omgeving. Daarnaast moeten we zorgen voor een goede omgevingskwaliteit van lucht, water en bodem. Groen en water in de leefomgeving die uitnodigt om te bezoeken. 

280918JE6585.jpeg

De samenleving

Leeuwarden moet aantrekkelijke woonplaats zijn voor iedereen in alle wijken en dorpen met passend woningenaanbod. Er moeten voorzieningen zijn zodat de mensen in hun eigen omgeving mee kunnen doen. Met ruimte voor eigen initiatief die bijdraagt aan een mooier Leeuwarden. Bij de toekomstige inrichting van de wijken en dorpen is er aandacht voor een gezonde en veilige leefomgeving.

110517JE9187.jpeg

De economie

Leeuwarden richt zich op de sectoren die passen bij de gemeente en bij Fryslân. Vasthouden en kansen bieden aan talent is belangrijk, maar er zal ook innovatie nodig zijn om de concurrentie aan te kunnen. Leeuwarden heeft veel te bieden waaronder een aantrekkelijke binnenstad met een rijk cultureel aanbod.  We zetten in op een betere bereikbaarheid  per spoor, fiets en over water.