Samen aan de slag..

De ontwikkeling staat niet stil na de opstelling van de Positionpaper van de omgevingsvisie. De strijd tegen Corona in ons land in 2020 wijst ons nog meer op het belang van een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Wonen en werken gaan steeds meer op dezelfde plek plaatsvinden. Een goede digitalisering wordt mede door de gevolgen van Corona steeds belangrijker voor ons dagelijks leven.

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Met een prettig en afwisselend woonaanbod en een goede verbinding per openbaar vervoer met de randstad, kan ook de gemeente Leeuwarden ruimte bieden aan nieuwe woningen.

Leeuwarden is een bijzondere combinatie van een middelgrote stad, 35 dorpen en een flink oppervlak platteland en natuur. Leeuwarden herbergt een diversiteit aan mensen, ondernemingen en organisaties: samen maken we de stad en de dorpen. In Leeuwarden gebeurt veel en er liggen grote uitdagingen. En niet te vergeten: Leeuwarden heeft zin in de toekomst! Dankzij culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 weten we dat die toekomst alleen binnen handbereik ligt als we samen ontdekken wat we willen. En er vervolgens samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemingen, onderwijs, organisaties en overheid. 

 

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in onze gemeente en in de komende jaren kunnen daarvan de vruchten worden geplukt. En we beginnen ook niet vanaf punt nul. Passend bij onze aangegeven ambities zijn recent besluiten genomen over bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, Mobiliteitsvisie, Broedplaatsennota en binnenkort de Volkshuisvestingsvisie. Bovendien zijn diverse relevante onderwerpen in voorbereiding, diverse gebiedsontwikkelingen en de Digitale Agenda. 

Maar de ontwikkeling van de gemeente blijft doorgaan en daarom is het goed om nu vooruit te kijken om goed voorbereid te zijn op toekomstige opgaven. 

 

We gaan hierover graag met u in gesprek. Zo kunnen we ook uw gedachten over Leeuwarden in 2028 scherp krijgen en uw ambities en uw opgaven een plek geven. Samen gaan wij aan de slag met de Leeuwarder omgevingsvisie. Op dit platform geven wij als aftrap voor dat gesprek hoe wij Leeuwarden zien in 2028. Maar we zijn ook vooral benieuwd naar uw mening want het gaat om de toekomstige leefomgeving van alle mensen die wonen en werken in onze stad en dorpen.