Intro & opzet

Van Leeuwarden-Fryslân 2018 naar Leeuwarden-Fryslân 2028.

 

Wij willen de gemeente Leeuwarden gezond, vitaal en veilig doorgeven aan de volgende generatie. We zoeken daarbij niet alleen naar economisch rendement, maar ook naar rendement voor onze leefomgeving en onze samenleving. We willen een gebalanceerde ontwikkeling van economie, leefomgeving en samenleving.

 

Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) heeft Leeuwarden en Fryslân goed gedaan. Cultuur was aanjager voor veranderingen. Maatschappelijke veranderingen, zoals bij Circus Adje, waar duizenden basisschoolkinderen uit alle Leeuwarder wijken hun talenten konden laten zien. Economische veranderingen, zoals bij Waterconnecting, waar de Friese watertechnologie volop aandacht kreeg. Duurzame veranderingen, zoals bij Kening fan de Greide, die biodiversiteit op de landelijke en regionale agenda zette dankzij de gezamenlijke inspanningen van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en cultuurmensen. 

 

En misschien wel de belangrijkste verandering: we hebben de wereld getoond wat we kunnen en zijn daar trots op. We hebben lef getoond. En we zijn ambitieuzer geworden: een qua omvang kleine regio kan het verschil maken in de wereld. Niet door alles alleen te willen doen, maar door te weten waar we goed in zijn en door de samenwerking met anderen aan te gaan, in de gemeente, in de regio, in Nederland en in Europa. Oftewel: we staan open voor anderen en we durven te dromen, we durven te doen en we durven anders te zijn.

 

Wij gaan door op die ingeslagen weg. We willen verder op basis van de energie en dynamiek van vorig jaar, vanuit het zelfbewustzijn dat door LF2018 een flinke boost heeft gekregen. Ook na 2018 willen we dat Leeuwarden in Nederland en Europa goed op de kaart staat, en dat we trots kunnen zijn op Leeuwarden en op wat we hier samen voor elkaar krijgen. 

 

Dat kunnen wij als gemeente niet alleen maar doen wij samen met de Friese Mienskip: inwoners, ondernemers, onderwijs & kennisinstellingen, verenigingen en andere organisaties. En we werken samen met de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten om ons heen. We willen samen bouwen aan een sociaal, vernieuwend en duurzaam Leeuwarden. Leeuwarden heeft daarbij veel te bieden. We hebben een sterke eigen identiteit, gebouwd op water, groen, historie en cultuur: Leeuwarden is de aantrekkelijke groen-blauwe hoofdstad van Fryslân. We hebben een sterke relatie met het water in onze gemeente. We zijn ons bewust van de waarde van onze natuur en van ons landschap. En we zetten onze historische kwaliteiten en onze cultuur in.