in gesprek met ...

Bert Wassink – wethouder gemeente Leeuwarden:

duurzaamheid, omgevingsvisie, publieke gezondheid, wijken en dorpenbeleid, recreatie en toerisme.

Hein de Haan – wethouder gemeente Leeuwarden: 

ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed.

Bekijk het onderstaande filmpje wat we hebben gemaakt met beide wethouders op de Oldehove. 

Hierin geven ze aan wat in hun ogen belangrijk is voor de omgevingsvisie.