Ambitie

Het is goed leven in Leeuwarden in 2028

In 2028 werken we in Leeuwarden vanuit de gedachte van brede welvaart. Welvaart is meer dan geld, het gaat om kwaliteit van leven voor alle inwoners. In Leeuwarden kijken wij naar elkaar om en samen maken wij de gemeente Leeuwarden tot een fijne plek om te wonen, te werken, te ondernemen en te zijn. De gemeente, de markt en de maatschappelijke organisaties leveren daaraan hun eigen bijdrage. Hoewel het gemiddeld inkomen relatief laag is, is Fryslân, met Leeuwarden voorop, een sterke regio met gelukkige en gezonde inwoners, die volop meedoen in de samenleving. Wij letten er ook op dat deze brede welvaart evenwichtig verdeeld wordt over onze wijken en dorpen.

 

De gemeente Leeuwarden is aantrekkelijk voor gezinnen. Studenten kiezen er na hun studie vaker voor om in de stad te blijven wonen. Daarom zijn er naast goede studentenwoningen ook veel woningen toegevoegd in een hoogstedelijk woonmilieu. In de stad en de dorpen woont het plezierig, omdat de leefomgeving uitnodigt tot ontmoeting, ontspanning en beweging. Iedereen kan daar van genieten en meedoen. Bij nieuwbouw en nieuwe inrichting zetten wij sterk in op ruimtelijk kwaliteit en houden zoveel mogelijk rekening met het belang van de natuur, het water en een open, groene ruimte. In Leeuwarden zijn in 2028 de fysieke opgaven verbonden met sociale opgaven en hebben gezondheid in de brede zin van het woord (fysieke leefomgeving en leefstijl) en veiligheid een belangrijke plek. Zo worden we een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet en de mogelijkheid heeft voor persoonlijke ontwikkeling.