Ambitie

Leeuwarden is in 2028 een sterke economische stad in Noord-Nederland en Europa.

Leeuwarden is in 2028 het hart van Fryslân, voelt zich betrokken bij de hele provincie en is met afstand de grootste stad van de provincie. Leeuwarden is doorgegroeid tot een gemeente met ongeveer 130.000 inwoners (in 2018 waren dat ruim 122.000 inwoners). Het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de stad blijft in een rustig tempo doorgroeien, volgens prognoses tot 2040. We vinden kwaliteit van leven en van onze omgeving trouwens belangrijker dan groei van het inwoneraantal. In Leeuwarden vind je veel provinciale functies en organisaties op het terrein van zorg, onderwijs, kennis en bedrijvigheid. Ze zoeken elkaar op om beter te kunnen samenwerken en zo een betere kwaliteit te leveren. 

 

Leeuwarden (met in 2018 60.000 banen van meer dan 15 uur per week) is de banenmotor van de provincie. Het Leeuwarder onderwijs, de cultuur en de zorg is van grote betekenis voor Noord-Nederland. Dat is belangrijk voor onze bewoners. Maar de aantrekkelijke stad en omgeving en het brede cultuuraanbod trekken ook veel toeristen en ook dat is belangrijk voor de Leeuwarder economie. Met zinnenprikkelende festivals en spraakmakende exposities en theaterproducties trekken we nationaal en internationaal de aandacht. En blijven we onszelf en onze bezoekers verbazen. De gemeente Leeuwarden voelt zich als hoofdstad medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Fryslân. Leeuwarden zet zich in 2028 in om Fryslân een regio te laten zijn die ook de volgende generatie zinvol en duurzaam werk, een goed en gezond leven en een mooie en veilige woonplek biedt. Veel aandacht is besteed aan de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

 

We werken ook nauw samen met Groningen, de andere grote centrumstad in het Noorden. We concurreren niet, maar weten elkaars kwaliteiten en voorzieningen goed te gebruiken om samen Noord-Nederland sterker te maken. Daarom is - en wordt - de spoorverbinding tussen beide steden verbeterd en goed ingepast in onze stad. Samen met Groningen en de overige partners in het Noorden zetten wij in op verantwoorde groei en het verder verbeteren van de bereikbaarheid binnen de regio, binnen Noord-Nederland en van en naar de Randstad en Noord-Duitsland. 

 

Leeuwarden is in 2028 een campus. Daarin ontwikkelen en vernieuwen we circulaire economie, duurzame landbouw, schone energie en robuuste wateroplossingen. En in Nederland zijn we een sterke speler, omdat we duidelijk laten horen hoe we denken over de ontwikkeling van middelgrote steden en het omliggend landschap. De kennis over water en watertechnologie in de Watercampus maakt Leeuwarden wereldspeler op dit terrein. 

 

De kennisinstituten Wetsus en de Dairy Campus, RUG/Campus Fryslân, NHL Stendenhogeschool en het van Hall instituut hebben de basis gelegd voor de positie als Capital of Watertechnology, samen met Vitens, Wetterskip Fryslan en de talrijke andere bedrijven op het gebied van watertechnologie in Fryslân. Leeuwarden is namens Fryslân lokaal en internationaal een aansprekende gids. We stimuleren samen met Fryslân het ontstaan van living labs, plekken waar ruimte is om te ontdekken hoe we op een andere, verantwoorde manier om kunnen gaan met water. Zo is er een mooie humuslaag ontstaan voor de vernieuwing die Leeuwarden nodig heeft om in Nederland en Europa een zinvolle en belangrijke bijdrage te leveren. Dat doen we voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarover we veel kennis in huis hebben.