Thema

Economie, wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren?

Inzetten op sectoren die passen bij Leeuwarden en Fryslân

Onze sterke sectoren watertechnologie en agri-food krijgen op onze campussen, bedrijventerreinen en in onze proeftuinen de kans om te groeien en sterker te worden. We blijven investeren in cultuur en cultuurtoerisme. Zo versterken we onze transitie naar een circulaire economie en kunnen we internationaal een belangrijke rol spelen. Ook zien we kansen om met cybersecurity en zorginnovatie aan de slag te gaan.

Onze economie: klaar voor de toekomst

Zorg en onderwijs zijn grote sectoren in de Leeuwarder economie. Voor die verzorgende sectoren zijn het opleiden, vasthouden en kansen bieden aan talent én de arbeidsproductiviteit belangrijke zaken. Het MKB (midden- en kleinbedrijf) moet gemotiveerd worden om innovatiever te worden. Dat is nodig om de concurrentie aan te kunnen en ook in de toekomst een belangrijke pijler onder de Leeuwarder economie te vormen.

Leeuwarden is the place to be

Leeuwarden heeft veel te bieden voor ondernemers, studenten en toeristen. Dat gebruiken we bij de werving van nieuwe bedrijven, studenten en toeristen. Onze aantrekkelijke binnenstad met een rijk cultureel aanbod is daarvoor een onmisbaar ingrediënt.

Goede bereikbaarheid van Leeuwarden

Hoe kom je gemakkelijker en sneller in Leeuwarden? We zetten in een betere bereikbaarheid per spoor, op Leeuwarden als Fietsstad, op goederenvervoer over water en op schone en efficiëntere stadsdistributie.

Opgaven:

Relatief sterke economie

Fryslân en Leeuwarden kennen een aantal sterke economische sectoren (bijvoorbeeld zuivel). We hebben veel MKB, middelgrote en kleine bedrijven. En we scoren goed wanneer we kijken naar brede welvaart. Maar de economische groei in onze provincie is minder groot dan in de rest van Nederland. En we verwachten richting 2050 in Fryslân een flinke krimp op de arbeidsmarkt, die de krimp van de bevolking van Fryslân overstijgt. Dat vraagt de komende jaren de aandacht in Fryslân. 

Leeuwarden en omgeving: de verzorgende rol van een middelgrote stad

Veel mensen rondom Leeuwarden zijn voor hun onderwijs, hun werk, hun zorg en hun vrije tijd op Leeuwarden gericht. Leeuwarden is een compacte stad met veel verschillende functies. De historische binnenstad wordt hoog gewaardeerd en is een fijne plek om te zijn: de huiskamer van Fryslân. Dit heeft een aantrekkingskracht op onder andere bedrijven, winkelend publiek, (cultuur)toeristen en studenten. Ook Winkelpark de Centrale en de nu in gang gezette WTC/Cambuur-ontwikkeling hebben een regionale betekenis.

Een goed aanbod cultuur en evenementen trekt (internationaal) publiek naar Leeuwarden en dat zorgt voor veel inkomsten voor de Leeuwarder economie. Meer dan ooit tevoren heeft Leeuwarden-Fryslân 2018 duidelijk gemaakt dat Leeuwarden zich met cultuur op de kaart kan zetten. Dat smaakt naar meer. Ook op het terrein van (hoger) onderwijs, kennis en onderzoek ontstaat steeds meer dynamiek. Leeuwarden wordt door een breed opleidingsaanbod en door de vele evenementen in de stad steeds aantrekkelijker als onderwijsstad, voor de regio en (inter)nationaal. Ook op het terrein van zorg heeft Leeuwarden de regio veel te bieden, met het grootste ziekenhuis van Fryslân en een breed aanbod aan zorggerelateerde bedrijven. 

Bereikbaarheid 

Door krimp en vergrijzing neemt het voorzieningenniveau op het Friese platteland af. Daarom wordt Leeuwarden met al zijn voorzieningen binnen Fryslân steeds belangrijker. En dat betekent weer dat steeds meer mensen uit de regio en daarbuiten naar de stad reizen. Het sterke cultuuraanbod, de goede voorzieningen in de gemeente, de aantrekkelijke binnenstad en de rust van het omringend landschap, maken Leeuwarden een prima alternatief voor de overvolle Randstad. Dit geldt voor toeristen, maar vooral ook voor bewoners en ondernemers. Dat alles vraagt om een goede bereikbaarheid van de stad.

Watertechnologie, cultuur en agri-food: Leeuwarden internationaal 

Leeuwarden en Fryslân doen internationaal mee wanneer het gaat over de onderwerpen watertechnologie, cultuur en agri-food. Bedrijven, studenten en onderzoekers werken op de Water-, Dairy- en Kenniscampus en bieden oplossingen voor internationale vraagstukken. We hebben een stevige positie in Europese cultuurnetwerken. En steeds meer internationale partijen vestigen zich in Leeuwarden. Watertechnologie, cultuur en agri-food geven Leeuwarden en Fryslân een duidelijke internationale identiteit. Deze drie sectoren hebben ook een gunstig effect op de economie: ze groeien bovengemiddeld. Het is niet toevallig dat deze sectoren het goed doen: ze passen bij Leeuwarden en bij Fryslân. De afgelopen jaren hebben we, bijvoorbeeld met Wetsus, kennis 

en kunde ontwikkeld, binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Onze Friese leefomgeving biedt ruimte voor groen en water en met ruimte voor kennis, innovatie en experiment. Daarbij hoort landbouw als belangrijke economische sector en met respect voor de natuur. En een rijk cultuuraanbod, dat mensen aantrekt, maar ook de grote vraagstukken van Fryslân onder de aandacht brengt. Zo kunnen we vanuit Leeuwarden en Fryslân een goede en belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgaven voor onze hele wereld.

Circulaire economie

We willen toe naar een circulaire economie. Leeuwarden en Fryslân hebben op dit terrein al een stevige marktpositie door bijvoorbeeld de innovatieve activiteiten van Omrin. In zo’n circulaire economie worden reststoffen gebruikt als grondstof voor nieuwe producten: afval bestaat dus niet meer. Daarvoor moeten we kijken naar de manier waarop we met afval omgaan, maar nog meer naar de manier waarop we producten ontwerpen en maken.