Fijn dat u geïnteresseerd bent in de omgevingsvisie voor gemeente Leeuwarden.​ Deze website is tussen november 2020 en augustus 2021 benut om de omgevingsvisie van Leeuwarden op te bouwen en vanuit inwoners en ondernemers informatie op te halen. 

Er is nu een ontwerp-omgevingsvisie opgesteld en op 31 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten deze ontwerp-omgevingsvisie van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage te leggen. In deze periode kunt u een zienswijze over de omgevingsvisie inbrengen.  

Meer leest u hierover op 
https://omgevingswet.leeuwarden.nl/nl/omgevingsvisie .

In gesprek met Hayo Galema;

"je moet goed weten wat je sterke kanten zijn als binnenstad"...

Wat is een omgevingsvisie? 

Een stad is nooit een stratenplan met grachten, conform bestemmingsplannen volgebouwd, waar men zich aan de weersvoorspelling houdt en in zijn postcodegebied blijft wachten tot huizenprijzen stijgen.

In gedachten bouwt iedereen zijn eigen stad, met goud bestraat en gonzend van een eeuwenoud gesprek met wie de stad voorheen bedachten. Zo wordt een stad een hoofdstad, in de zin dat zij in hoofdzaak in je hoofd bestaat en door herinneringen wordt bewoond.

Verzin de mensen bij elkaar. Begin een straat die ruimte voor verhalen laaten laat de boel krioelen. Dromen loont.

- Ilja Leonard Pfeijffer

Hoe ziet Leeuwarden eruit in 2028?

Lees hier onze ambities

Wat moet er gebeuren op weg naar 2028?

Lees hier hoe we dit aanpakken